Anh em nhận giải top vui lòng lấy đúng nhân vật nhận giải làm theo các bước sau
- Đăng nhập website quản lý tài khoản
- Vào phần Event-> Nhận thưởng Event
- Dọn dẹp thùng đồ chung thừa 8x4 ô đầu tiên trên cùng
( Thùng đồ có người đứng canh trong game )
- Thời gian nhận giải tối đa 72h sau khi trao giải
- Ko nhận mất giải BQT ko giải quyết

Giải trao trong 24h - sau 24h đêm

anh em ko cần đăng ký

- Được phép sử dụng Reset Overs

Theo Bảng xếp hạng thực hiện Rs 1:
DW - DK - ELF - MG - DL - SUM - RF

BXH Thực hiện Reset 1 tính từ :


  • Reset
  • Reset VIP
  • Reset OVER
  • Reset OVER VIP
  • Reset Ủy Thác
  • Reset Ủy Thác VIP

TOP Phù Thủy
TOP Nhân vật Số lần thực hiện Reset Class Phần thưởng
1 ChipKen 308 Grand Master
2 Style 294 Grand Master
3 HiepKhach 288 Grand Master


TOP Chiến Binh
TOP Nhân vật Số lần thực hiện Reset Class Phần thưởng
1 DKCombo 231 Blade Master
2 JavKhoDo 216 Blade Master
3 MonkeyDK 192 Blade Master


TOP Tiên Nữ
TOP Nhân vật Số lần thực hiện Reset Class Phần thưởng
1 VkRF 225 Hight Elf
2 EmiLy 176 Hight Elf


TOP Đấu Sĩ
TOP Nhân vật Số lần thực hiện Reset Class Phần thưởng
1 TapChoiMG 232 Duel Master
2 UniKey 232 Duel Master
3 Pewnoy 229 Duel Master


TOP Chúa Tể
TOP Nhân vật Số lần thực hiện Reset Class Phần thưởng
1 Weed 238 Lord Emperor
2 oM2Mo 229 Lord Emperor
3 Candy 211 Lord Emperor


TOP Thuật Sĩ
TOP Nhân vật Số lần thực hiện Reset Class Phần thưởng
1 MaxBoss 227 Dimension Master
2 GaiDep 197 Dimension Master


TOP Thiết Binh
TOP Nhân vật Số lần thực hiện Reset Class Phần thưởng
1 CuiBap 250 First Class
2 Shadow 245 First Class
3 RFpro 199 First Class

View more latest threads same category: