TOP 50 lúc 0h00 01/09/2017
# Nhân vật Relife Reset Level Lớp nhân vật Thế hệ
1 UniKey 0 142 400 Duel Master Quận 1
2 JavKhoDo 0 141 400 Blade Master Quận 1
3 BienThai 0 141 400 First Master Quận 1
4 Style 0 139 386 Grand Master Quận 1
5 Pewnoy 0 137 400 Duel Master Quận 1
Anh em nhận giải top vui lòng lấy đúng nhân vật nhận giải làm theo các bước sau
- Đăng nhập website quản lý tài khoản
- Vào phần Event-> Nhận thưởng Event
- Dọn dẹp thùng đồ chung thừa 8x4 ô đầu tiên trên cùng
( Thùng đồ có người đứng canh trong game )
- Thời gian nhận giải tối đa 72h sau khi trao giải
- Ko nhận mất giải BQT ko giải quyết

Giải thưởng như sau:

Top 1: 10 x (10 Bless, 10 Soul, 5 Chao, 5 Creation, 1 PET Panda)
Top 2 : 8 x (10 Bless, 10 Soul, 5 Chao, 5 Creation, 1 PET Panda)
Top 3 : 6 x (10 Bless, 10 Soul, 5 Chao, 5 Creation, 1 PET Panda)
Top 4 : 5 x (10 Bless, 10 Soul, 5 Chao, 5 Creation, 1 PET Panda)
Top 5 : 4 x (10 Bless, 10 Soul, 5 Chao, 5 Creation, 1 PET Panda)

View more latest threads same category: