TOP 50 lúc 0h00 29/08/2017
# Nhân vật Relife Reset Level Lớp nhân vật Thế hệ
1 JavKhoDo 0 61 400 Blade Master Quận 1
2 BienThai 0 60 400 First Master Quận 1
3 Rf102 0 60 400 First Master Quận 1

View more latest threads same category: