PDA

Xem bản đầy đủ : Quận 3  1. [Quận 3] Open 18/7: Fix bug agi, hiển thị chỉ số thật, Dame vượt 65k. 1000 đồ mới : Ex702...
  2. [Quận 3] Hỗ trợ tân thủ 20 lần rs - 400 level - 4000 point - 20.000.000 zen khi tạo nhân vật
  3. [Quận 3] Giới hạn Rs khi open game
  4. [Quận 3] Thông tin về về server khi tham gia Alphatest
  5. [Quận 3] Khóa chức năng bán đồ full vào Shop Game
  6. [Quận 3] Quản lý dự phòng cụm Quận 1
  7. [Đua Top] Quận 1: Chuỗi Sự Kiện Đua Top Open Game